Choose Your Background


Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Doanh nhân Đỗ Trùng Dương Vicky

#1
Phó Chủ Tịch Đỗ Trùng Dương HBC-VCCI luôn đặt hết tâm huyết khi cống hiến cho tổ chức và sự thành công của Hội tính đến thời điểm này thực sự không thể không nhắc đến những sự đóng góp của cá nhân ông. Với tầm nhìn nhạy bén và cương trực trong kinh doanh, vị lãnh đạo luôn theo sát sứ mệnh mà ông đã được giao phó, đó chính là hỗ trợ và bảo hộ doanh nghiệp Việt trước thời đại kinh tế hiện nay. 

http://100trucspour.forumcrea.com/viewto...pid=137083
https://www.doctorslounge.com/index.php/member/1475166
https://we.riseup.net/siian
https://works.bepress.com/oai-huong/
https://www.webmasterpro.de/user/hako/

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewP...ile/100705
http://revistas.uned.es/index.php/accion...ile/411686
http://sn.ras.ru/index.php/blogs/8161/64128/
http://www.dnnsoftware.com/activity-feed...id/3124457
http://sn.ras.ru/index.php/blogs/8125/64127/
https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/user/v...ile/137032
https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/...file/29579
http://www.dnnsoftware.com/activity-feed...id/3124458
https://twinoid.com/user/9895316
https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewP...file/84766
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)